Välkommen till nbc

 

Nbc (Borås New Business Consulting AB) startade 2009.
Anledningen var att vi, genom våra engagemang i såväl föreningen Förtagarna som andra lokala nätverk, träffade människor som ville starta eget men som var oroliga för att inte klara av administration och regler kring bokföring, rapporteringar och myndighetskontakter.

Eftersom vi känt varandra i många år och har samma värderingar om människor och företagande och dessutom har bakgrunder som kompletterar varandra, såg vi det som ett naturligt steg att kunna dela med oss av vår erfarenhet och vårt kunnande.

Efterhand upptäckte vi att även egenföretagare som t.ex. hantverkare och andra småföretagare hade behov av våra administrativa tjänster och vår breda erfarenhet för att kunna koncentrera sig på att tjäna pengar på det man är bäst på. De får då också mer fritid.

Vår ambition är kvalitet före kvantitet. Det är viktigt för oss att kunna finnas till hands när någon vill använda oss som bollplank eller testa idéer.

              

Claes_nya_ret.jpg

                                               


Claes Westfeldt

Ekonomen med styrkor som bl.a. budgetering, ekonomiska analyser,   nyckeltalsberäkningar och skatteärenden, vilket avspeglar sig i uppdrag bl.a. som   konsult hos Hemtex, Sagaform och Fristads.

Claes håller gärna i utbildningar i företagsekonomi och andra anpassade ekonomiområden.
Dessutom coachar han för personlig utveckling.

På fritiden spelar han gärna golf
eller myser på altanen till "torpet" 25 m. från sjön Tolken.

Claes kontaktar du genom  

E-post: claes@nbc.nu | Tfn: 0703-27 44 20


 

Foto

 
Lars-Åke Ekberg

Marknadsekonom med kreativitet- och inspirationslusta. Ser möjligheter i alla problem. Nätverksbyggare och kommunikatör.
Gillar att inspirera och lyfta människor till självförverkligande och framgång. Har ett 30-årigt förflutet som ledare inom handel i olika nivåer. Sedan tio år genomfört utbildningar och konsultuppdrag i sälj, marknadsföring och coaching.
Dessutom coachar han för personlig utveckling.

Fritiden (när det blir någon) ägnar han gärna åt en tur på sin motorcykel. Någon golfrunda kan också tänkas, men tyvärr för sällan.

Lars-Åke kontaktar du genom

E-post: larsake@nbc.nu | Tfn: 070-609 14 68

                        

 

NBC är medlemmar i

Egenanställningsföretagens

Branschorganisation              

  sigill.jpg