Hur fungerar det?

Hur fungerar en anställning i nbc?

Varje nbc-entreprenör är formellt anställd i nbc, men är sin egen marknads- och försäljningschef, kan man säga, och skaffar alltså själv kunder och inkomster. Din verksamhet blir ett separat objekt/konto i nbc:s bokföring vilket gör att du har en stor frihet som är kopplad till ett stort ansvar för dina affärer.

När kan jag bli anställd i nbc?

Du kan ta kontakt med oss så snart du har en affärsidé som du vill driva.


Kan jag kontakta nbc innan jag har den första kunden?

 Absolut, det kan faktiskt vara bra eftersom du förmodligen har kostnader innan du gör din första affär. Kvitton som är daterade tidigare än ditt anställningsdatum får vi nämligen inte bokföra.


Kan man betrakta nbc som en arbetsgivare?

Ja, formellt är vi som vilken arbetsgivare som helst och har samma förpliktelser. Det som gör oss lite annorlunda är att vi ger dig så stor frihet och att du tar så stort ansvar. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om Egenanställning.


Hur länge kan jag vara egenanställd i nbc?

Det finns inga gränser vare sig uppåt eller nedåt i tid. Det innebär att du kan vara egenanställd så länge du vill.


Har jag rätt till A-kassa om jag nyttjar ett Egenanställningsföretag?

Ja du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring. Givet förstås att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen och nyttjar något av Egenanställningsföretagens Branschorganisations medlemsföretag. Se www.egenanstallning.org

Förutsättningar
Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i Lagen om Arbetslöshetsförsäkringen ska tolkas. Ytterligare en försvårande faktor är att din A-kassa inte får lämna förhandsbesked enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring. Svårigheten för handläggarna att tolka lagen beror på att den är konstruerad för en arbetsmarknad som i grunden har förändrats sedan den skrevs.
Förenklat kan man uttrycka det som att lagen är skriven utifrån en förutsättning där människor arbetar på ett och samma ställeår ut och år in och att människor kunde kontrolleras rent fysiskt. Idag arbetar de flesta människor med någon form av eget ansvar och A-kassorna har helt enkelt svårt att förhålla sig till att arbetstagare har eget ansvar eftersom det enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring företrädesvis är företagare som innehar eget ansvar och företagare har endast i särskilda fall rätt till A-kassa.

Så slutsatsen är för att vara kvalificerad för ersättning från A-kassan så skall du som arbetstagare ha så lite eget ansvar som möjligt och vara ställd under arbetsgivarens kontroll. Egenanställningsföretagens Branschorganisations medlemsföretag bemöter detta lagkrav genom så kallad föranmälan som innebär att du rapporterar in när, var och vad du ska arbeta med till dit egenanställningsföretag innan arbetet går igång. Föranmälan görs i ditt egenanställningsföretags egna system, e-postadress etc och allra helst genom att kund undertecknar ditt egenanställningsföretags standardavtal om köp av tjänst.

Föranmälan (subordination) - det mest grundläggande bedömningskriteriet

När du gör en föranmälan så innebär det i arbetsrättslig mening att du såsom arbetstagare initierar ett arbete som dit egenanställningsföretag kontrollerar, såsom lagen kräver: arbetets beskaffenhet, tid och plats. Utifrån dessa förutsättningar väljer sedan ditt egenanställningsföretag att ta in uppdraget eller att avslå det. Rent praktiskt innebär föranmälan att du rapporterar in ditt arbete till ditt egenanställningsföretag innan ditt arbete går igång.

Detta innebär att du som arbetstagare är ställd under arbetsgivarens kontroll, vilket är i lagens mening av betydelse eftersom det indikerar på att du är arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från A-kassan. Motsatsförhållandet är företagare eller självständig uppdragstagare.

Så sammanfattningsvis är det viktigta att du kommunicerar till din handläggare på din A-kassa att du initierar arbete till ditt egenanställningsföretag som efter beslut att gå in i affären, kontrollerar arbetets beskaffenhet, tid och plats och därefter erbjuder en anställning.
Detta sätt att organisera arbetet innebär att du står under nbc´s kontroll och att nbc har samma skyldigheter och rättigheter som alla andra arbetsgivare i Sverige.

Fler bedömningskriterier

Här nedan följer några andra kriterier som har betydelse för A-kassan samlade bedömning om du är i arbetslöshetsförsäkringens namn att anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från försäkringen.

Du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare kännetecknas av att du;

- Enbart ställer din arbetskraft till förfogande
- Endast säljer / utför en typ av tjänst/arbete
- Ersätts för uppdraget efter den tid som gått, t.ex. per timma
- Inte har inregistrerad firma, bolag eller dylikt
- Vanligen saknar särskild lokal för verksamheten
- Är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Du har enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring rätt till en samlad bedömning
Din A-kassa får inte lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Däremot är de skyldiga att göra en samlad bedömning av faktiska omständigheter när de skall pröva om du är kvalificerad till ersättning från försäkringen.

Att tänka på
För att inte förvirra din handläggare på A-kassan så undvik ord eller bekrepp som indikerar att du har eget ansvar, eller företagarbegrepp såsom t.ex. faktura, kund, sköter mig själv etc.

Vad gör regeringen för att anpassa lagen till dagens verklighet?
Ansvarig minister, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, är väl medveten om problemen med lagen och arbetsmarknadsdepartementets pressmeddelande 2 oktober 2010 talar t.o.m. om att det råder en stor rättsosäkerhet för den enskilde. Regeringen har för avsikt att skapa tydliga och förutsägbara regler inom ramen för Socialförsäkringsutredningen som skall läggas fram 2015.


Behöver jag F-skattsedel?

Nej, nbc har F-skattsedel. Konceptet är därför en mycket bra lösning för verksamheter som kanske har få kunder eller så liten omsättning att det kanske inte är nödvändigt med F-skattsedel till att börja med.


Vad kostar det att vara egenanställd i nbc?

nbc tar 8% av din omsättning, alltså det du fakturerar dina kunder, för att vara din arbetsgivare, om fakturan är på 50.000 kr, exklusive moms, eller över tar vi 6%. Vad som ingår i avgiften kan du se på sidan: Vad kostar det? under rubriken Vad gör vi?


Måste jag bo i Boråsområdet för att bli egenanställd i nbc?

Nej, du kan bo var som helst i Sverige. Vi har dock som mål att träffa våra anställda då och då både före och under anställningen.


Kan jag ha ett fast jobb och vara anställd i nbc på min fritid?

Absolut. Om du vill testa så det är ett utmärkt sätt att pröva sin affärsidé. Kolla av med din arbetsgivare bara, så det är ok.


Kan jag köpa in material och investera i min verksamhet?

Ja, om du har pengar på ditt unika konto. nbc står formellt för inköpen, men du själv bestämmer helt och hållet över det du köper. Normala kostnader i din verksamhet är avdragsgilla. Det är lite knepigare med investeringar och ofta bättre att göra med egna pengar. Därför avråder vi att göra större investeringar. Kontakta alltid nbc innan du köper inventarier.


Hur gör jag om jag behöver köpa material innan det har kommit in
pengar på mitt konto? D.v.s. innan jag fakturerat min första kund?

Du lägger ut pengarna privat och sparar kvittot. Det blir som ett lån till nbc. När fakturan är betald får du tillbaka dina pengar. Kontanta utlägg bokför du på en särskild blankett som du får i samband med din anställning.


Är det bättre att jobba genom nbc än att jobba svart?

Ja, utöver att svartjobb kan få otrevliga ekonomiska konsekvenser finns det många olika skäl. Om du vill bli känd som en bra leverantör och skapa dig ett respekterat namn i branschen är det självklart att du driver din verksamhet på ett hederligt sätt. Om du vill att företag och andra organisationer skall anlita dig, blir det svårt att svartjobba eftersom de betalar mot faktura och ofta kräver F-skattsedel. Dessutom ser nbc till att du tillgodogör dig pensionspoäng och att du är försäkrad när du arbetar.


Kan jag vara säker på att bokföring och annan administration sköts i god ordning?

Ja, vi har en mycket kunnig och bra revisor (genom BDO Höglunds) och i övrigt har vi lagt upp rutiner så att allt skall fungera smidigt. Vi är dessutom medlemmar i Egenanställningsföretagens Branschorganisation som borgar för seriöst företagande.


Kan jag använda företagsledningen i nbc som bollplank?

Ja absolut, det ligger ju i vårt intresse att det går bra för dig! Vi vill ju att bollen ska studsa din väg mot mål. Dessutom har du ju tillgång till det lag (nätverk) som dina kollegor är med och bidrar till.